ACFE.com
Live Chat
Log in

Events

Αγαπητά Μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν απόφασης που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (Hellenic ACFE), καλούνται τα Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, ώρα 17:30, στο Πολεμικό Μουσείο (www.warmuseum.gr [1] ), επί της οδού Ριζάρη 2, Αθήνα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Εκ μερους του Δ.Σ.
του Hellenic ACFE

Links:
——
[1] http://www.warmuseum.gr/

Tο Ινστιτούτο μας, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης κατά της Απάτης, συνδιοργανώνει στις 13.11.2017 με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ημερίδα με θέμα Financial Statements + Fraud.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ατζέντα της εκδήλωσης εδώ.

Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της εκδήλωσης εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητά μέλη,

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό Λειτουργίας του, διεξήγαγε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία συνοδεύτηκε από τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του, δηλαδή  νέου Δ.Σ., εξελεγκτικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαλογής των ψήφων εξελέγησαν, κατά σειρά επιτυχίας, οι εξής:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :

 1. Ευαγγελία Δημητρούλια
 2. Αριστόδημος Δημητριάδης
 3. Επαμεινώνδας Χάνδρος
 4. Ευστάθιος Πετρόπουλος
 5. Τατιάνα Αναστασιάδη

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Ζαρόκωστας Χριστόφορος
 2. Βραϊμάκης Γιάννης
 3. Δουμένης Άκης (Προκόπιος)
 4. Κουσουλός Ιωάννης

 

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής :

 1. Καραθάνος Αθανάσιος
 2. Λιούτας Νικόλαος

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Κυρίκου Αικατερίνη-Αμαλία

 

Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου  :

 1. Γασπαράτος Κωνσταντίνος
 2. Γιαννακόπουλος Λάμπρος
 3. Ρουσσάλης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Κυρίκου Αικατερίνη-Αμαλία
 2. Γρηγοράκης Κυριάκος
 3. Κουσουλός Ιωάννης

 

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και κατόπιν των προβλεπόμενων αρχαιρεσιών, τα εκλεγέντα μέλη κατέλαβαν τις εξής θέσεις :

Πρόεδρος   :    Ευαγγελία Δημητρούλια

Αντιπρόεδρος   :   Αριστόδημος Δημητριάδης

Γενικός Γραμματέας  :   Ευστάθιος Πετρόπουλος

Ταμίας   :   Επαμεινώνδας Χάνδρος

Μέλος   :   Τατιάνα Αναστασιάδη

 

Εκ μέρους του νέου Δ.Σ. αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη διαδικασία και τίμησαν με την ψήφο τους όλους τους υποψήφιους. Εκφράζω δε την απόλυτη πεποίθησή μου ότι το νέο Δ.Σ. με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης θα συμβάλει τα μέγιστα για την υποστήριξη των μελών του ινστιτούτου και θα αποδειχθεί άξιος συνεχιστής του σημαντικού έργου που έχει ήδη επιτευχθεί.

 

Με τιμή,

εκ μέρους του Δ.Σ.

 

Ευαγγελία Δημητρούλια

Πρόεδρος

Αγαπητά Μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν απόφασης που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (Hellenic ACFE), στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 08/02/2017, καλούνται τα Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, ώρα 17:30 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Μεγάρου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (Α.Ε.Ε.Γ.Α.), επί της οδού Λ. Συγγρού 103 – 105, 117 45, Νέος Κόσμος – Αθήνα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν και οι Εκλογές για την ανάδειξη νέων Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Απευθυνόμαστε σε όλα τα Μέλη του Ινστιτούτου, τα οποία το πλαισιώνουν ενεργά και το περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους,  προκειμένου να ενισχύσουν με τις υποψηφιότητές τους τα Όργανα Διοίκησης, ώστε όχι μόνο να συνεχιστεί απρόσκοπτα αλλά και να διευρυνθεί το σημαντικότατο έργο του.

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να δηλώσουν υποψηφιότητα με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηsecretary@acfe.gr, το αργότερο μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2017. Στο εν λόγω e-mail, ο ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να διευκρινίζει το κύριο  Όργανο ή/και Όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο)* του Ινστιτούτου στα οποία θα ήθελε να συμμετάσχει ως υποψήφιος και να επισυνάψει ένα μικρό Βιογραφικό Σημείωμα (50 -100 λέξεις).

Σημειώνεται ότι:

 • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλα τα νομίμως εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Για τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου και τουλάχιστον ενός ακόμα  εκ  των  Μελών  του Δ.Σ. απαιτείται επιπρόσθετα και η κατοχή της Επαγγελματικής Πιστοποίησης Certified Fraud Examiner (CFE).
 • Κανένα μέλος δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα περισσότερες από μία θέσεις στα κύρια Όργανα του Ινστιτούτου.
 • Τα Μέλη  του Δ.Σ. δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  στο Διοικητικό Συμβούλιο σε οποιαδήποτε θέση για περισσότερες από  δύο συνεχόμενες θητείες ή τέσσερις  θητείες συνολικά.
 • Στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν δύο ή περισσότερα Μέλη που εργάζονται στον ίδιο Οργανισμό/Όμιλο.

* Αναλυτικά οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για την κάλυψη των παρακάτω Θέσεων/ Αξιωμάτων:

–          Διοικητικό Συμβούλιο – 5 Θέσεις

–          Εξελεγκτική Επιτροπή – 2 Θέσεις

–          Πειθαρχικό Συμβούλιο – 3 Θέσεις

 

Με εκτίμηση,

Η Γραμματεία του HACFE

 

 

Διενέργεια Τακτικής Γενικής Συνέλευσης & Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών του HACFE